Besøg hos broderloge nr. 105 H.P. Hansen

Besøg2Broderloge nr. 45 Enrico Dalgas deltog med 46 embedsmænd og brødre, den 21. marts 2016, i logebesøget hos vor egen datterloge broderloge nr. 105 H.P. Hansen.
Vi blev taget rigtig godt i mod af 42 gæstfrie værter.
Det virker en smule underligt at være gæst i eget hus, men samtidig utrolig skønt at være “hjemme” og opleve de fleste egne brødre have en “friaften”.
Samtlige stole og hver en centimeter af baren blev indtaget og brugt til hyggelig samvær på kryds og tværs brødrene i mellem.
Logen blev åbnet og broder ceremonimester fra broderloge nr. 105 hentede kort tid herefter 46 forventningsfulde gæstende brødre.
Efter logemødet indbød broderloge 105 til et brodermåltid med sild, en dejlig stor skinkesnitsel med kapers, peberrod og ansjos på citronskive, ærter og kartofler med go’ sovs.
Der blev skålet og sunget deviser. Der blev fortalt og der blev lyttet. Der blev smilet og der blev grinet.
Vi fik indlæg fra broder Pauli Bach, som fortalte lidt om sin familie og arbejde lige fra lille dreng og op til i dag.
Et indlæg på ca. 15 minutter, som broderlogen nr. 105 opfordre sine nyere brødre at holde i det selskabelige.
På 15 minutter fik vi gæstende brødre en snært af “broderen bag”.
Broder undermester Ole Petersen havde i sit indlæg en kort sammenligning af begge broderlogers navngivere: Folkemindesamler Hans Peter Hansen og hedens opdyrker Enrico Mylius Dalgas.
Begge kendes på den DNA som også Herning er kendt for, og kan sammenfattes i begrebet “Innovation”
Broder undermester Michael Norup fortalte i sit indlæg om forskellighederne i regnbuens farver.
Hver for sig ser farverne sig som specielle, unikke og undværlige. Men i indlægget udsættes farverne for hård regnvejr, hvilket for farverne til at rykke sig samme for at få beskyttelse.
I det farverne står sammen, fremstår de som een enhed. Denne enhed beskrives i indlægget som en stor smuk regnbue.
Sangen “når en dag…” blev sluttelig, ligesom alle andre sange denne aften, sunget a capella.
Broderloge nr. 45 siger tak for en dejlig aften.
Besøg1