Optagelse i ordenen

Et medlemskab af Odd Fellow Ordenen foregår normalt på den måde, at man af en god ven, en bekendt, et familiemedlem eller en kollega bliver opfordret til at blive medlem af logen.

Loger i almindelighed er for mange mennesker forbundet med en vis form for nysgerrighed og spekulation. Det er de sikkert fordi, det ikke som i mange foreninger er et sted, hvor man blot kan møde op og melde sig ind.

En logeaften afvikles på den måde, at medlemmerne møder op i god tid inden mødets begyndelse, hvor der er mulighed for at få en snak med andre medlemmer. Logemødet begynder præcis kl. 19,30 og varer for det meste 1- 1½ time, nogle gange lidt længere. Efter mødet er der spisning, og der sluttes af med en sang. En logeaften slutter normalt mellem 22.00 og 22.30 og bør senest slutte kl. 23.00.

Logen afholder møde hver uge i tidsrummet fra september til midt i maj måned og til almindelige møder er påklædningen mørkt tøj med hvid skjorte og slips. Ved indvielser, tildeling af grader og ved andre festlige lejligheder bæres festdragt: kjole og hvidt.

Et medlemskab af Odd Fellow Ordenen foregår normalt på den måde, at man af en god ven, en bekendt, et familiemedlem eller kollega bliver opfordret til at blive medlem af logen. Personen der henvender sig til et eventuelt kommende medlem kaldes proponent, og er det samme som forslagsstiller. Proponenten har sædvanligvis et godt kendskab til den person, han retter henvendelse til.

For at blive medlem af Odd Fellow Ordenen er det et krav, at man tror på et højeste væsen, som verdens skaber og opretholder, og Ordenen har to hovedformål: et etisk og et humanitært.

Ud over et årligt kontingent, betales et beløb i indvielsesgebyr, ligesom der betales et mindre beløb ved tildeling af grader, hvor der foruden indvielsesgraden er tre andre grader. Herudover skal der påregnes et beløb til fortæring, da der efter hvert logemøde er fælles spisning, det såkaldte brodermåltid.