Om Ordenen

Vær mod andre som vi ønsker

andre skal være mod os og vore.

Odd Fellow Ordenen – som blev stiftet i 1819 i USA – kom til Danmark i 1878, og har som formål:

 “At udbrede venskabets, kærlighedens og sandhedens grundprincipper mellem menneskene, at styrke dem i kærlighed til Gud og deres næste og lære dem, at ord ikke er nok, men at disse lærdomme må omsættes i handling, for at hver enkelt efter sin evne derved kan bidrage til menneskenes forbedring og fuldkommengørelse.”

I praksis betyder dette, at man skal:

  • besøge de syge
  • hjælpe de trængende
  • begrave de døde
  • opdrage de forældreløse

herudover bibringes medlemmerne en etisk livsholdning, dvs. læren om den rette handlemåde og livsførelse overfor sine medmennesker:

“Vær mod andre, som vi ønsker, andre skal være mod os og vore.”

Dertil kommer Odd Fellow Ordenens humanitære arbejde ved omfattende donationer i form af forskellige priser, samt støtte fra flere fonde og lokalt fra logerne.